Toyota automobiliai, aksesuarai, dalys Vilniuje ir visoje Lietuvoje - Tokvila
ES projektai

UAB „Tokvila“ įgyvendina projektą „Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo centro įrengimas, diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama į remonto ir techninio aptarnavimo technologinę įrangą, reikalingą teikti automobilių paruošimo, dažymo, automobilių plovimo paslaugas. Įsigyta moderni įranga sąlygos racionalų gamtos išteklių naudojimą, mažins aplinkos taršą, didins  įmonės konkurencingumą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.  

Projekto finansavimas – 268 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimas – nuo  2021 m. kovo 9 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kontaktai

Savanorių pr. 274, LT-02301 Vilnius

Darbo laikas Darbo dienomis Šeštadieniais
Naudotų automobilių pardavimas 9:00 - 19:00 10:00 - 16:00
Kėbulų remontas 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00
Autodetalės / aksesuarai 8:00 - 19:00 10:00 - 16:00

Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius

Darbo laikas Darbo dienomis Šeštadieniais
Naujų automobilių pardavimas 9:00 - 19:00 10:00 - 16:00
Pagrindinis servisas 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00
Kėbulų remontas 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00
Autodetalės / aksesuarai 8:00 - 19:00 10:00 - 16:00