Toyota automobiliai, aksesuarai, dalys Vilniuje ir visoje Lietuvoje - Tokvila
Kompanija
Privatumo politika

UAB „Tokvila“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Politika“). Šia Politika mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto svetainę ar elektroniniu paštu) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Mes užtikriname aukštą jūsų asmens duomenų ir konfidencialumo lygį.

Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Politikos pabaigoje.

Bendra informacija

UAB „Tokvila" yra interneto svetainės www.tokvila.lt valdytoja.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB „Tokvila"
Juridinio asmens kodas: 110590949
Adresas: Žalgirio g. 122, Vilnius, LT 09300
El. paštas: info@tokvila.lt

Be UAB „Tokvila“, kitos „Toyota" grupei priklausančios įmonės, tokios kaip „Toyota Motor Europe", „Toyota Baltic AS", „Toyota Connected Europe" ir „Toyota Motor Corporation", taip pat tvarko mūsų klientų duomenis, remiantis „Toyota" grupės tarpusavio sutartimis.

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus. 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar mūsų paslaugomis. 

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, darbų užsakymą, registruodamiesi bandomajam važiavimui, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook,  Linkedin, Google+,  Youtube), lankantis mūsų salone arba servise, naudojatės automobiliais, kuriuose yra GPS įranga.
 • tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų artimųjų, kurie pas mus pirko Jums automobilį arba kitą prekę; kredito ir kitos finansų įstaigos, draudėjai, kitų „Toyota" bendrovių, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas Jums arba mums. 

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Jūs pateikiate savo duomenis siekdami gauti informaciją apie mūsų paslaugas/produktus;
 • Jūs pateikiate prašymą įvykdyti darbus pagal mūsų teikiamas paslaugas;
 • Jūs pateikiate kitus savo prašymus ar pretenzijas;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame;
 • lankotės mūsų salone/servise, kuris yra stebimas video kamerų pagalba;
 • naudojatės mūsų automobiliais, kuriuose yra GPS įranga;
 • skambinate mums (daromas skambučio garso įrašas ir skambučių išklotinės).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama „Toyota Baltic AS", kai Jūs puslapyje www.toyota.lt registruojatės konkrečiai paslaugai ar pateikiate užklausą,skaitmeninio marketingo paslaugų bendrovės, kuri teikia mūsų svetainės priežiūros paslaugas, mūsų klientų – juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, mūsų partnerių, su kuriais bendradarbiaujame teikdami techninės automobilių priežiūros paslaugas.

Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šioje Politikoje. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę ir įsitikinti, kad Jūs turite teisę vairuoti
 • informaciją apie Jūsų elgseną mūsų svetainėje;
 • susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį ir kitus meta duomenis;

Detali informacija apie tai kaip ir kokius duomenis mes tvarkome pateikiama sekančiame skirsnyje.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti Jums mūsų siūlomas paslaugas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Serviso paslaugų teikimas;
 • Pirkimo – pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
 • Informavimas susijęs su Jūsų automobilio technine priežiūra, prašymais dėl paslaugų, prekių ir kt.;
 • Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (video stebėsena, GPS);
 • Klientų aptarnavimo kokybės užtirtinimas (skambučio įrašymas);
 • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai);
 • Kokybės, tyrimų ir vystymo tikslas, siekiant patobulinti savo produktus ir paslaugas;
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams arba asmenims užsiregistravusiems bandomajam važiavimui siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o Jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu duomenys@tokvila.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimas.

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje:

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

Serviso paslaugų teikimas

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Kliento identifikacinis numeris, kliento kontaktiniai duomenys, automobilio techniniai duomenys bei kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.

Šie duomenys bus renkami remontą atliekančios įmonės ir perduoti Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS ir Toyota Motor Corporation, kurios toliau šiuos duomenis tvarkys kaip duomenų valdytojos.

Pirkimo–pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, adresas, elektroninio pašto adresas, vairuotojo pažymėjimo kopija.

Informavimas susijęs su Jūsų automobilio technine priežiūra, prašymais dėl paslaugų,  prekių ir kt.;

Teisėtas interesas – suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas (įskaitant priminimus apie artėjant apsilankymą servise, produktus

Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso, vardo, pavardės, automobilio markės ir modelio, identifikacijos kodo (VIN), gamybos metų, valstybinio numerio.

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (video stebėsena)

Teisėtas interesas – turto ir asmenų saugumo užtikrinimas

Vaizdo duomenys.

Telemetrinės įrangos (įskaitant GPS) naudojimas bandomojo važiavimo metu ir nuomojamuose automobiliuose

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisėtas mūsų interesas – turto saugumo užtikrinimas, automobilio privalumų parodymas klientui

Geolokacijos duomenys, kuro (energetinės) sąnaudos, įveiktas atstumas, greitis, kiti borto kompiuterio duomenys.

Klientų aptarnavimo kokybės užtirtinimas (skambučio įrašymas)

Teisėtas interesas – klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas; gebėjimas įrodyti atitiktį gamintojo nustatytiems standartams

 

Telefoninio pokalbio įrašas ir išklotinė

Elektroninio pašto adresas ir susirašinėjimo turinys

Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą)

Teisėtas interesas – informuoti apie pastebėtus trūkumus/gedimus ir kitas savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Jūsų sutikimas.

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, automobilio identifikacijos numeris (VIN), automobilio markė ir modelis, gamybos metai, valstybinis numeris, mokėjimo informacija, kita informacija,  kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas

Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą svetainės turinį, užtikrinti svetainės saugumą

IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu

Kandidatų į laisvas darbo vietas vertinimas ir įdarbinimas

Jūsų sutikimas.

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisinis interesas - gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šioje Politikoje

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte Juos informuoti, ir jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika. Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate mūsų kliento – juridinio asmens, atstovas.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • „Toyota Baltic A/S", „Toyota Motor Europe NV/SA" ir kitoms „Toyota" grupės įmonėms;
 • Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
 • Draudimo, perdraudimo paslaugas teikiančioms įmonėms (kai mes veikiame kaip draudimo tarpininkas arba kai pildome draudiminio įvykio dokumentus);
 • Valstybinėms, savivaldybės ir teisėsaugos institucijos;
 • VĮ Regitra, UAB „Tuvlita“;
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Kitiems atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Mūsų partneriai yra Lietuvoje veikiančios techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės. Visus „Toyota" paslaugų teikėjus Europoje galima rasti čia: www.toyota-europe.com/recipients. Informuojame, kad asmens duomenis teikiame tik tam partneriui, kurio paslaugą/dovaną išsirinkote. Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvoje ir/arba Latvijoje veikiantys IT paslaugų teikėjai, kurjeriai, reklamos agentūros, auditoriai, teisininkai. Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo. Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Labai retais atvejais (pvz., kai Jūs turite išskirtinių pageidavimų dėl automobilio) mes galime būti priversti siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Jei siųsime Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes Jus apie tai informuosime ir pasirūpinsime, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo ir pirkimo-pardavimo bei kitose sutartyse esantys duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos
Kandidatų į laisvas darbo vietas pateikti duomenys 6 mėnesiai po atrankos pabaigos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys Iki sutikimo atšaukimo dienos, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
IT sistemų įrašai (logai) Bent jau vienerius metus
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.
Serviso paslaugų Iki 40 metų, kad garantijos tikslais būtų sukurta automobilio diagnostinė istorija.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)

Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

Ši teisė reiškia:

 • Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
 • Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
 • Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės;
 • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
 • Informaciją ar taikomas profiliavimas;
 • Duomenų saugojimo laiko pateikimą.

Nustačius Jūsų tapatybę, pateiksime Jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)

Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli

Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“)

Taikoma, jeigu:

 • mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
 • duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate
 • duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po Jūsų prašymo, nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni
 • informacija gauta neteisėtu būdu

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

 • jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą
 • jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
 • mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
 • informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu

Teisė į duomenų perkėlimą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaryta sutartimi

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti)

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

www.ada.lt

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti mums elektroniniu paštu: duomenys@tokvila.lt, paštu adresu: Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius, arba atvykus pas mus.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje Politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

XSRF-TOKEN

Iki svetainės uždarymo

Slapukas yra naudojamas sesijos informacijai saugoti

_ga

2 metai

Slapukas naudojamas lankytojui atpažinti ir svetainės lankomumui sekti per per „Google Analytics”

_gat

10 min.

Slapukas yra naudojamas svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas svetainės krovimo greičiui nustatyti.

_gid

24 val.

Slapukas yra naudojamas svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics” ir svetainės lankytojui atpažinti

_hjIncludedInSample

Iki svetainės uždarymo

Slapukas yra naudojamas svetainės lankomumui sekti per „Hotjar” ir svetainės lankytojui atpažinti

fr

3 mėn.

Slapukas suteikia užšifruotą „Facebook” ID ir naršyklės ID, naudojamas reklamos tikslais

laravel_session

Iki svetainės uždarymo

Slapukas yra naudojamas lankytojo sesijos svetainėje  informacijai saugoti

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Paštu: UAB „Tokvila"
Adresas: Žalgirio g. 122, Vilnius
El. paštas: duomenys@tokvila.lt

Baigiamosios nuostatos

Ši Politiką peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą mūsų svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. 

Dokumentas patvirtintas 2022-06-01.

Kontaktai

Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius

Darbo laikas Darbo dienomis Šeštadieniais
Naujų automobilių pardavimas 9:00 - 19:00 10:00 - 16:00
Pagrindinis servisas 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00
Kėbulų remontas 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00
Autodetalės / aksesuarai 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00

 

Savanorių pr. 274, LT-02301 Vilnius

Darbo laikas Darbo dienomis Šeštadieniais
Naudotų automobilių pardavimas 9:00 - 19:00 10:00 - 16:00
Kėbulų remontas 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00
Autodetalės / aksesuarai 7:00 - 19:00 9:00 - 16:00

Dėmesio! Kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį darbą pradedame nuo 10 val.